Osób online: 1


Agnieszka Osiecka - zobacz więcej  Miejska Biblioteka Publiczna w Darłowie im. Agnieszki Osieckiej jest samorządową jednostką organizacyją działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Darłowo.
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Darłowo.
Siedziba biblioteki mieści się w Darłowie, ul. Wieniawskiego 19c, a teren działalności obejmuje Darłowo.

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Darłowo, a nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie realizująca zadania Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Sławieńskiego.

Cele i zadania biblioteki

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych
i informacyjnych osób korzystających z biblioteki, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.


Do podstawowych zadań biblioteki należy:

  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
    i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznej,
  3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej,
  4. organizowanie czytelnictwa i udostepnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
  5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta Darłowo,
  6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2011 biblioteka.darlowo.pl    realizacja:  darłowo.info