Osób online: 1


I DARŁOWSKI KONKURS BIBLIOTECZNY IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ


 

 

 

 

II

 

I Darłowski Konkurs Biblioteczny im. Agnieszki Osieckiej

 

"O Złote Okulary`2015"

 

przeprowadzony będzie w formie trzech turniejów:

  1. Konkurs Recytatorski
 1. Uczestnicy turnieju występują bez podziału na kategorie: młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz z dorosłymi. 2. Repertuar dedykowany Agnieszce Osieckiej (utwory autorki lub tematycznie podobne) obejmuje 1 do 2. utworów w całości lub fragmentach – utwory poetyckie i proza. W przypadku wyboru dwóch utworów – 1 z nich powinien być A. Osieckiej. 3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut. 4. Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, których uhonoruje statuetkami, dyplomami oraz rozdzieli nagrody pieniężne:


  - 1 miejsce: 300 zł.


  - 2 miejsce: 250 zł.


  - 3 miejsce: 200 zł. 5. Pula nagród może ulec zmianie.
 1. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
 1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. 2. Repertuar obejmuje:


 

  1. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:


 

 

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

  1. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 1. Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, których uhonoruje statuetkami, dyplomami oraz rozdzieli nagrody pieniężne:


  - 1 miejsce: 300 zł.


  - 2 miejsce: 250 zł.


  - 3 miejsce: 200 zł. 2. Pula nagród może ulec zmianie.


 

 

 

C. KONKURS LITERACKI

  1. Konkurs jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Bez podziału na kategorie wiekowe. 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce oraz w dowolnej formie. 3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku utworów poetyckich maksymalnie 3 wiersze. 4. Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (wzór w załączniku). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora. 5. Po wyłonieniu laureatów konkursu organizator zwróci się z prośbą do uczestników o przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie w celu opublikowania ich w biuletynie konkursowym i na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.darlowo.pl. 6. Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, których uhonoruje statuetkami, dyplomami oraz rozdzieli nagrody pieniężne:


  - 1 miejsce: 300 zł.


  - 2 miejsce: 250 zł.


  - 3 miejsce: 200 zł. 7. Pula nagród może ulec zmianie.


 

 

 

Uczestnicy wszystkich turniejów i ich opiekunowie otrzymaja podziękowanie za udział.

 

 

 

 

 

 

 

III.

  1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu. 2. W skład Sądów wchodzą regionalni fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki. 3. Nie mogą być jurorami:
 1. wykonawcy uczestniczący w Konkursie; 2. instruktorzy i opiekunowie – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy lub startujący w konkursie poeci i piosenkarze.
 1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:


  W konkursie recytatorskim:


 

 

W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:

 

  1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu. 2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.


 

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

  1. Decyzja Sądu jest ostateczna. 2. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego. 3. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

  1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy-podziękowania ufundowane przez organizatora. 2. Najlepsi uczestnicy przeglądów otrzymają: pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:


  - zamieszkiwanie lub uczenie się w powiecie sławieńskim,


  - bycie dorosłym lub uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,


  - dostarczenie na adres mailowy (biblioteka.darlowo@wp.pl) bądź pocztą do organizatora kart uczestnictwa w konkursie recytatorskim i poezji śpiewanej, a w przypadku konkursu literackiego – 3 egzemlarzy prac literackich w terminie do 14. listopada 2015 r. 4. Na Finał Konkursu zapraszamy wszystkich uczestników i ich opiekunów. Goście otrzymają od organizatora odrębne zaproszena.


Autor: MBP
Dodano:


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2011 biblioteka.darlowo.pl    realizacja:  darłowo.info