Osób online: 1


Regulamin Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2021 Koszalin

R E G U L A M I N 52. REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE" ONLINE KOSZALIN 2021


(dla powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego)


1. Organizatorami 52. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne" są: Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz placówki kultury z powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.


2. Głównym celem Turnieju jest poszerzanie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie wśród nich piękna i kultury języka polskiego oraz przygotowanie do wystąpień publicznych.


3. Uczestnikami Turnieju są uczniowie szkół podstawowych z terenu dawnego województwa koszalińskiego (powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego)występujący w trzech kategoriach:


- „Ptaszęta" - uczniowie klas I - III - „Ptaszki" - uczniowie klas IV - VI -„Ptaki" - uczniowie klas VII - VIII


4. Udział w Turnieju polega na wyrecytowaniu przez uczestnika do kamery, wybranego przez siebie 1 wiersza pochodzącego z literatury pięknej polskiej lub powszechnej, o dowolnej tematyce i zarejestrowaniu tej recytacji na nośniku elektronicznym. Powstały w ten sposób film nie może być dłuższy niż 4 minuty. Organizator wskazuje na to aby nie wykorzystywać wierszy z Internetu, ze względu na możliwość występujących tam błędów. Wybrane teksty powinny być dostosowane do wieku dziecka i jego możliwości wykonawczych. Wykonawcy nie mogą stosować kostiumów i rekwizytów.


5. Oprócz recytowanego wiersza, film powinien zawierać: autora, tytuł wiersza oraz imię i nazwisko recytującego uczestnika.


6. Film może być nagrany na dowolnym urządzeniu (kamera, telefon, tablet, itp.) w formacie mp4.


7. Organizatorzy eliminacji powiatowych typują filmy najlepszych recytatorów do kolejnego etapu w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej wg, następujących zasad: - Każdy organizator typuje maksymalnie 3 filmy z najlepszymi recytacjami z trzech kategorii wiekowych: „Ptaszęta", „Ptaszki", „Ptaki". Nie jest wymagane zgłoszenie filmów jednej osoby z każdej kategorii. - Protokół z eliminacji, nagrania wytypowanych filmów z recytacjami uczestników wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy dostarczyć na płycie DVD lub innym nośniku do 21 maja 2021 r. włącznie, do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pl. Polonii 1. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane! 

...więcej
Regulamin Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2021

Regulamin Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2021 online Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie


1) Każda szkoła/biblioteka typuje maksymalnie po jednym filmie z najlepszą recytacją


z trzech kategorii wiekowych:


„Ptaszęta” ( uczniowie klas 1-3),


„Ptaszki” (uczniowie klas 4-6),


„Ptaki” ( uczniowie klas 7-8).


W przypadku braku filmów z każdej kategorii dozwolone jest dostarczenie trzech filmów z recytacjami z dowolnej kategorii.


2) Termin dostarczenia nagranych recytacji upływa 30 kwietnia 2021r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.


3) Filmy z recytacjami oraz kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Darłowie na adres: ul. Wieniawskiego 19c, 76-150 Darłowo (w godzinach pracy biblioteki).


4) Oceny przesłanych recytacji dokona powołana na ten cel trzyosobowa komisja, która zgodnie z Regulaminem 52. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2021 wytypuje maksymalnie trzy filmy z najlepszymi recytacjami i dostarczy je do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie wyłonieni zostaną laureaci w poszczególnych kategoriach.


5) Laureaci wyłonieni na etapie powiatowym oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.


6) Informacji dotyczących szczegółów udzielamy pod numerem telefonu 94 314 2697 (pani Krystyna Krakowiak).


7) Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 52. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” online. Koszalin 2021.

...więcej
Konkurs Ptaki, ptaszki ptaszęta polne

W tym roku po raz 52. odbędzie się Regionalny Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2021. Niestety odbędzie się on w przestrzeni wirtualnej: ONLINE.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie zaprasza uczniów szkól podstawowych z powiatu sławieńskiego do udziału w Regionalnym Turnieju Recytatorskim „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2021, który w tym roku odbędzie się online. Uczestnicy powinni wyrecytować do kamery jeden wybrany przez siebie wiersz o dowolnej tematyce i zarejestrować swoją recytację na nośniku elektronicznym. Aby wziąć udział w pierwszym etapie turnieju, czyli etapie szkolnym, należy skontaktować się z nauczycielem polonistą/bibliotekarzem.

Szczegóły w Regulaminach.

 

 

...więcej
Konsultacje Społeczne

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej zaprasza mieszkańców Darłowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących oczekiwań czytelników, użytkowników oraz mieszkańców miasta wobec nowoczesnej biblioteki. Na pytanie jak ma wyglądać funkcjonalność nowej siedziby biblioteki będzie można odpowiedzieć wypełniając ankietę internetową zamieszczoną na FB biblioteki (link do ankiety  https://forms.gle/MP2iXDK6AyGgqwh29) lub ankietę papierową  ( którą można zostawić w bibliotece w Darłowie i w Darłówku w godzinach pracy bibliotek, przesłać pocztą na adres: MBP im. A. Osieckiej w Darłowie ul. Wieniawskiego 19 C  76-150 Darłowo lub przesłać drogą elektroniczną na e-mail: biblioteka@darlowo.pl)

 

Konsultacje społeczne będą trwały w dniach 22 lutego – 5 marca 2021 r. 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

...więcej
REGULAMIN KONKURSU LEM W ZSM

Rok 2021 - rokiem Stanisława Lema

„LEM w ZSM - Darłowo 2121"

to konkurs literacko-plastyczny, którego zadaniem jest napisanie opowiadania lub przygotowanie pracy plastycznej o tematyce futurystycznej inspirowanych twórczością Stanisława Lema. Prace powinny być osadzone w konwencji science fiction, połączonej z wątkami darłowskiej historii lub codzienności.

Przez inspirację dziełami Stanisława Lema rozumiemy, że stały się one początkiem nowego pomysłu, podstawą refleksji, zachętą do tworzenia w ogóle, do odkrywania.

Celem konkursu jest:

1.Popularyzacja twórczości i nowatorskich idei Stanisława Lema.

2. Inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy, umiejętności i do samodzielnych, niebanalnych działań twórczych.

3. Promowanie twórczych aktywności uczniów.

4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, literackich uczniów.

5. Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów.

6. Odkrywanie talentów.

Regulamin konkursu „LEM w ZSM - Darłowo 2121"

1. Konkurs „Darłowo 2121" , inspirowany twórczością Stanisława Lema, organizowany jest przez Zespół Szkół Morskich oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 1 lutego 2021 - 1 marca 2021   

4. Konkurs obejmuje dwie kategorie: opowiadanie, praca plastyczna.

5.Jeden uczestnik konkursu bierze udział tylko w jednej, wybranej przez siebie, kategorii.

6. Prace nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

7. Organizator ma prawo zdyskwalifikować pracę Uczestnika oraz wykluczyć je z dalszego udziału w konkursie za treści naruszające- jego zdaniem- ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

8. Prace należy składać :

- w formie elektronicznej na adres joannawitkowska@zsm.darlowo.pl , w temacie „LEM w ZSM - Darłowo 2121"

- osobiście w sekretariatach szkoły , w kopercie z dopiskiem „LEM w ZSM - Darłowo 2121"

- przesłać pocztą na adres: ZSM ul. Chopina 4, 76-150 Darłowo z dopiskiem „LEM w ZSM - Darłowo 2121"

9. W skład Komisji Konkursowej wejdą nauczyciele ZSM oraz bibliotekarze MBP im. A. Osieckiej

10. Termin składania prac: 1 marca 2021 r.,

11. Spośród złożonych prac Komisja Konkursowa wybierze 3 najciekawsze w każdej kategorii, z których następnie wybierze Laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na profilu ZSM oraz biblioteki w serwisie Facebook w dniu 10 marca 2021 r.

13. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.

14. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela nauczycielka języka polskiego Joanna Witkowska, kontakt poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

15. Uczestnik zgłasza do konkursu jedno opowiadanie lub pracę plastyczną - autorską, samodzielną, niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, inspirowaną twórczością Stanisława Lema.

16. Nagrody: głośniki JBL, słuchawki, karty podarunkowe EMPIK

A) KATEGORIA: OPOWIADANIE

1.W kategorii OPOWIADANIE uczniowie biorą udział indywidualnie.

2.Uczestnik zgłasza do konkursu jedno opowiadanie napisane na konkurs - autorskie, samodzielne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, inspirowane twórczością Stanisława Lema.

3.Objętość opowiadania nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5). Prace literackie przesłane mailem powinny być zapisane w formacie PDF.

4.  Uczestnik dostarcza osobiście lub przesyła na adres organizatorów:

- tekst opowiadania opatrzony informacjami o  uczestniku: imię i nazwisko, klasa,  dokładny adres, telefon, e-mail.

B) KATEGORIA : PRACA PLASTYCZNA

1. W kategorii PRACA PLASTYCZNA uczniowie biorą udział indywidualnie.

2. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę plastyczną, zrealizowany na konkurs - autorską, samodzielną, niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, inspirowanątwórczością Stanisława Lema.

3.Technika dowolna.

4. Uczestnik dostarcza osobiście lub przesyła na adres organizatorów:

- pracę plastyczną opatrzoną informacjami o  uczestniku: imię i nazwisko, klasa,  dokładny adres, telefon, e-mail. 

Gdzie szukać inspiracji?

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej w Darłowie zaprasza do skorzystania z następujących pozycji książkowych:

więcej
RODO

Na podstawie artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 04 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO – dniem 25 maja 2018 roku informuję iż:


1.     Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Darłowie, ulica Wieniawskiego 19 C. Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e-mail: biblioteka@darlowo.pl  lub zadzwoń pod numer telefonu 94 314 26 97. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy zewnętrzne które realizują usługi IT na podstawie umowy zawartej z administratorem zgodnie z artykułem 28 RODO.

2.     Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych z którym w którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26 wewnętrzny 221 lub adresem e-mail iod@darlowo.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości korzystania z zasobów biblioteki na podstawie art.6 ust. 1 lit. c oraz e  RODO

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.     Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6.     Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

7.     Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z księgozbioru.

8.     Decyzję związane z przetwarzaniem z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

...więcej
KSIĄŻKA NA TELEFON

Aby wypożyczyć książkę zadzwoń pod numer telefonu 94 314 2697
Przygotujemy zamówione książki i umówimy się na odbiór o konkretnej godzinie w specjalnie przygotowanym miejscu.
Podczas odbioru obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
W związku z zaistniałą sytuacją zwiększamy limit wypożyczanych książek z 5 do 8 egzemplarzy na osobę, na okres 2 miesięcy.
Zapraszamy:
Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 10.00 - 18.00
Czwartek 9.00 - 17.00
Piątek 9.00 – 17.00

Filia w Darłówku tel. 94 314 22 72
Poniedziałek:  8.00-15.30
Wtorek:         8.00-15.30
środa:           8.00-15.30
Czwartek:      8.00-15.30
Piątek:          8.00-15.30
...więcej
CZAS PANDEMII

 

UWAGA!

NOWA FORMA WYPOŻYCZANIA I ZWROTÓW KSIĄŻEK W OKRESIE PANDEMII COVID-19

( 16 – 27 listopada 2020 r.)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie proponuje na czas zamknięcia nową formę udostępniania i zwrotów książek.

Aby wypożyczyć książkę zadzwoń pod numer: biblioteka w Darłowie  94 314 2697

biblioteka w Darłówku  94 314 2272

Przygotujemy zamówione książki i umówimy się na odbiór o konkretnej godzinie w specjalnie przygotowanym miejscu.

Podczas odbioru obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

W związku z zaistniałą sytuacją zwiększamy limit wypożyczanych książek z 5 do 8 egzemplarzy na osobę, na okres 2 miesięcy.

O wszelkich zmianach darłowska biblioteka będzie informować na bieżąco.

 

 

...więcej
Człowiek z wydm

...więcej
FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE

W dniach od 19 do 30 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Darłowie odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dziesięciodniowa podróż do krainy bajek” , w godz. 12.00-14.00. Codziennie dzieci brały udział w zajęciach plastycznych i literackich na podstawie przeczytanych ...więcej


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2011 biblioteka.darlowo.pl    realizacja:  darłowo.info