Osób online: 1


KONKURS POETYCKI

 


Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na:

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitow
ą Strzałę"
W ramach konkursu odb
ędzie się:


- Turniej 1 Wiersza


- Konkurs na zestaw wierszy klasycznych


KONKURS POETYCKI
Konkurs poetycki przebiega
ć będzie w dwóch etapach.
Do udzia
łu w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat.

I Etap
Na konkurs nale
ży nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce ( w formacie Word, 1 egzemplarz), które nie by
ły dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD . Brak zapisu na płycie CD - eliminuje Autora z konkursu).

3. Wiersze nale
ży oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci)

4. Do zestawu do
łączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Adres e-mail należy także umieścić, obok godła, na kopercie.

5. Autor mo
że wysłać tylko jeden zestaw.


Termin nadsy
łania prac upływa 31marca 2014 r.


Prace należy wysłać na adres:
Strzeli
ński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie :" Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitow
ą Strzałę".

II etap

Spo
śród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa:

wy
łoni 8 najlepszych (zdaniem komisji) zestawów. Ich autorzy, zobowiązani będą nadesłać:
- propozycj
ę tomiku poetyckiego wraz z tytułem (bez opracowania graficznego, okładki, stron redakcyjnych)
- zdj
ęcie
- notk
ę biograficzną

Termin nadsyłania pełnych zestawów upływa 16 maja 2014 r.

NAGRODY:

Grand Prix - druk tomiku poetyckiego
I nagroda - 1300 z
ł
II nagroda - 800 z
ł
III nagroda - 600 z
ł
oraz 4 wyró
żnienia - po 200 zł każde

Komisja zastrzega sobie prawo innego podzia
łu nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.
Og
łoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się:

2O czerwca 2014 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury, o godz. 16.00
KONKURS NA ZESTAW WIERSZY KLASYCZNYCH


Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce ( w formacie Word, 1 egzemplarz), które nie by
ły dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD . Brak zapisu na płycie CD - eliminuje Autora z konkursu).

3. Wiersze nale
ży oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci)

4. Do zestawu do
łączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).

5. Autor mo
że wysłać tylko jeden zestaw.


Termin nadsy
łania prac upływa 31marca 2014 r.


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się


2O czerwca 2014 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury, o godz. 16.00

Prace nale
ży wysłać na adres:
Strzeli
ński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie :


" Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Granitową Strzałę" WIERSZ KLASYCZNY”.


TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA


Wiersz, nigdzie dot
ąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach - w dniu konkursu.
Turniej odb
ędzie się 20 czerwca 2014 r. w galerii "Skalnej" Strzelińskim Ośrodku Kultury
Wiersze prezentuj
ą osobiście Autorzy.

Informacje na temat konkursu:
Strzeli
ński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 - 21-543
e-mail:
więcej
ABC INTERNETU-KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW

W każdy czwartek o godz. 11.00 w naszej bibliotece odbywają się zajęcia komputerowe dla osób starszch. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. ...więcej
SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W środę 22 stycznia w Liceum Ogólnokształcącym w Darłowie odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym Joanną Kalinowską-Domaracką. Inicjatorem spotkania była Krystyna Krakowiak-dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Darłowie. ...więcej
NAGRODA DLA BIBLIOTEKI

W ostatnich dniach 2013 roku na ręce dyrektora biblioteki wpłynęły Dyplomy Uzanania za zdobycie wyróżnienia w Konkursie ...więcej
INFORMACJA

W związku z rozpoczęciem zapisów czytelników do systemu bibliotecznego Mak+ prosimy o zgłaszanie się czytelników z dowodem osobistym w celu zaktulizowania danych.


Dziękujemy.

...więcej
ZACZYTANI

Nasza biblioteka bierze udział w akcji ZACZYTANI. Program działania polega na przekazaniu do naszej siedziby książek dla dzieci, które Państwa zdaniem są Wam już zbędne w domu, a mogą sprawić radość małym pacjentom szpitali na terenie całego kraju. Mamy nadzieję, że książki te wzbogacą biblioteczki szpitalne i choć na chwilę pomogą dzieciom zaponieć o chorobie, rozłące z rodzicami, a na ich buziach zagości uśmiech. Dlatego zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej akcji. Z góry wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.


http://zaczytani.org/wp-content/uploads/2013/09/oddaj-ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99-.jpg

...więcej
DARŁOWSKIE ZADUSZKI LITERACKIE

Już w najbliższą środę(27 listopada) o godz. 16.00 odbędą się w siedzibie naszej biblioteki DARŁOWSKIE ZADUSZKI LITERACKIE. ...więcej
LISTOPAD MIESIĄCEM KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Już w najbiższą środę, 20 listopada o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z prof. Markiem Żukowskim ...więcej
OD SŁOWA DO SAMORZĄDU

Taki właśnie tytuł nosi nowo wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej książka, której redaktorem jest prof. Marek Żukowski. ...więcej
ZAPROSZENIE

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie ...więcej


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2011 biblioteka.darlowo.pl    realizacja:  darłowo.info